Verktyget

Planeringsverktyget lägger en grund för att du ska lyckas med att skapa ett mer hållbart evenemang och slutligen nå certifieringen Hållbart Evenemang. Samtidigt säkerställer planeringsverktyget att ditt evenemang blir mer lyckat, både för dig, för besökare och vår planet.

Planeringsverktyget gör det komplexa hållbarhetsarbetet att bli enkelt och strukturerat. Detta interaktiva, webbaserade verktyg är till för dig som vill arrangera mer hållbara möten, konferenser, festivaler, konserter, kongresser och idrottsevenemang.

Verktyget utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör. Vi vill underlätta känslan ”det är alldeles för stort, vart ska man börja?”.

Vi tror att det går att skapa störst förändring om du som planerar evenemang förstår och vet varför varje fråga är viktig. Därför har vi valt att lägga ner mycket energi på varje frågas utformning, samt valt att dela upp rätt globalt mål och info nära tillhands vid varje fråga, allt för att underlätta för dig.

Rätt info på rätt plats
Allt kring hållbarhet vid evenemang finns samlat här, glöm ivrigt googlande efter information eller fackord. I verktyget får du hjälp och kan se hur andra arrangörer har svarat. Genom att svara på frågor i en färdig struktur kommer du att plocka poäng och inse att det komplexa blir enkelt. Poängplockningen motiverar dig att göra mer.

Strukturen visar vägen
I Hållbart Evenemang får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Du får struktur och verktyget visar dig vägen vilket gör att du sparar både tid och pengar.

Planeringsverktyget lägger en grund för att du ska lyckas med att skapa ett mer hållbart evenemang och slutligen nå certifieringen Hållbart Evenemang. Samtidigt säkerställer planeringsverktyget att ditt evenemang blir mer lyckat, både för dig, för besökare och vår planet.

Referenser

LOTTA OLMARKER DAHLBERG, HÅLLBARHETSANSVARIG NORDEA MASTERS

”Vi använde oss av verktyget Hållbart Evenemang för att hantera hållbarhetsfrågorna under Nordea Masters 2018 och vi tyckte verktyget var väldigt bra och lätthanterligt. Det är stora och viktiga frågor och då är det tacksamt att man kan jobba med ett verktyg som man förstår och att man lätt kan få mer information kring varje fråga om man vill gå djupare. Med detta verktyget blir allting mycket lättare och roligare att göra ett bra jobb inom hållbart evenemang.”

SOFIE BROOMÉ, TOURISM IN SKÅNE

”Verktyget Hållbart Evenemang är ett väldigt genomarbetat och användarvänligt verktyg som inspirerar och ger bra tips om hur man med enkla förändringar kan förbättra hållbarhetsarbetet. Kopplingen till de globala hållbarhetsmålen sätter dessutom arbetet i ett större perspektiv och får användaren att känna att insatserna faktiskt också bidrar till en bättre värld.”

ANNA LINTON, PRODUCENT FÖR FESTIVALEN NOTES FOR PEACE

”Hållbart Evenemang är en fantastisk hjälp till självhjälp för Notes for Peace hållbarhetsarbete – verktyget är enkelt, strukturerat, användarvänligt och lekfullt och hjälper oss att skapa ett hållbart evenemang och påminner oss om alla delar som skall fungera. Verktyget känns modernt i sitt sätt att ha transparenta kommentarer, självskattning och samtidigt triggande att vilja bli bättre när jag ser staplar och procenttal växa fram. Vi rekommenderar andra event och festivaler att ta hjälp av detta verktyg för att göra hållbarhetsarbetet roligt och självklart i syfte att skapa hållbara evenemang och en hållbar värld tillsammans.”

LOTTA ARBACK, ÄPPELMARKNADEN

I och med att vi är i en förändringsfas, som många snabbt tvingas in i idag, är verktyget ett stort hjälpmedel. Verktyget hjälper oss att se organisationen ur ett utifrån- och in-perspektiv och är till stor hjälp att stärka upp de områden vi är svaga i. Jag har upplevt ett lättarbetat, positivt verktyg. Positivt i den bemärkelsen att jag inte upplever det negativt att vi har brister utan ser vad vi kan bli så mycket bättre på. Vi har många äldre utställare under ett kort helg-event. Verktyget hjälper oss att skapa en organisation i tiden oavsett hur komplex vår helhet upplevs.

CHRISTINA PERSSON, SKÖRDEFESTEN I STADSPARKEN I LUND

”Jag upplever det som ett enkelt verktyg där vi får tänka till kring relevanta frågor om hållbarheten på vårt evenemang samtidigt som vi samlar poäng på ett lekfullt sätt. Bra upplägg! Värdefullt att kunna ta del av hur andra svarar och därmed kunna se hur de jobbar med att göra sitt evenemang mer hållbart. Det inspirerar! Stolt över att få vara en del av det här och få göra det tillsammans med andra som vill och tror på samma sak som vi”.

Nyfiken?

Är du nyfiken på Certifieringen Hållbart Evenemang och de tjänster vi erbjuder är du varmt välkommen att kontakta oss. Gå till kontaktformuläret.

Vi hjälper dig
Vi finns alltid tillgängliga för att du ska kunna använda verktyget så bra som möjligt. Har du frågor eller vill resonera om hållbarhetsfrågor finns vi alltid nära tillhands. Vi erbjuder också utbildning i verktyget och i hållbarhet vid evenemang. Ett uppskattat och vanligt förekommande koncept är att köra igång sitt arbete med verktyget tillsammans med en föreläsning eller workshop. Med över 100 föreläsnings- och utbildningsinsatser i bagaget har Simon Strandvik genomfört många uppskattade insatser. Läs mer här. 

Kontakt
info@hallbartevenemang.se
0340 – 144 00