Stöd längs vägen

Vi vill att du ska lyckas med att skapa ett mer hållbart evenemang. Det är det vi brinner för. För att kunna skapa ett så hållbart evenemang som möjligt har vi ett planeringsverktyg där vi tillsammans arbetar med dig som arrangör för att uppnå certifieringen och vi har kontinuerliga avstämningar för att hållbarhetsarbetet ska fortlöpa.

Vårt verktyg gör det komplexa hållbarhetsarbetet enkelt och strukturerat. Med en tydlig processledning från Greentime säkerställer vi att du håller upp engagemanget med hållbarhetsfrågorna i planering och under evenemanget, samt en utvärdering efteråt.

Verktyget utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör.

Vi tror att det går att skapa störst förändring om du som planerar evenemang förstår och vet varför varje fråga är viktig. Därför har vi valt att lägga ner mycket energi på varje frågas utformning, samt valt att dela upp rätt globalt mål och info nära tillhands vid varje fråga, allt för att underlätta för dig.

Rätt info på rätt plats
Allt kring hållbarhet vid evenemang finns samlat här, glöm ivrigt googlande efter information eller fackord. I verktyget får du hjälp och kan se hur andra arrangörer har svarat. Genom att svara på frågor i en färdig struktur kommer du att plocka poäng och inse att det komplexa blir enkelt. Poängplockningen motiverar dig att göra mer.

Strukturen visar vägen
I Hållbart Evenemang får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Du får struktur och verktyget visar dig vägen vilket gör att du sparar både tid och pengar och upprätthåller engagemanget.

Planeringsverktyget lägger en grund för att du ska lyckas med att skapa ett mer hållbart evenemang tillsammans med ett kontinuerligt stöd av Greentime för att slutligen nå certifieringen Hållbart Evenemang.

Referenser

LOTTA OLMARKER DAHLBERG, HÅLLBARHETSANSVARIG NORDEA MASTERS

”Att djupdyka i hållbarhet innebär stora och viktiga frågor och då är det tacksamt att man kan jobba med ett verktyg som man förstår och att man lätt kan få mer information kring varje fråga om man vill gå djupare. Med detta verktyget blir allting mycket lättare och roligare att göra ett bra jobb inom hållbart evenemang.”

LOTTA ARBACK, ÄPPELMARKNADEN

I och med att vi är i en förändringsfas, som många snabbt tvingas in i idag, är verktyget ett stort hjälpmedel. Verktyget hjälper oss att se organisationen ur ett utifrån- och in-perspektiv och är till stor hjälp att stärka upp de områden vi är svaga i. Jag har upplevt ett lättarbetat, positivt verktyg. Positivt i den bemärkelsen att jag inte upplever det negativt att vi har brister utan ser vad vi kan bli så mycket bättre på. Verktyget hjälper oss att skapa en organisation i tiden oavsett hur komplex vår helhet upplevs.

CHRISTINA PERSSON, SKÖRDEFESTEN I STADSPARKEN I LUND

”Jag upplever det som ett enkelt verktyg där vi får tänka till kring relevanta frågor om hållbarheten på vårt evenemang samtidigt som vi samlar poäng på ett lekfullt sätt. Bra upplägg! Värdefullt att kunna ta del av hur andra svarar och därmed kunna se hur de jobbar med att göra sitt evenemang mer hållbart. Det inspirerar! Stolt över att få vara en del av det här och få göra det tillsammans med andra som vill och tror på samma sak som vi”.

Nyfiken?

Är du nyfiken på Certifieringen Hållbart Evenemang och de tjänster vi erbjuder är du varmt välkommen att kontakta oss. Gå till kontaktformuläret.

Stöd i hållbarhetsarbetet

Vi erbjuder stöd i olika former när du arbetar mot certifieringen om du är i behov av hjälp längs vägen. Vi erbjuder bland annat:

  • Workshops för att fokusera på rätt delar i processen
  • Föreläsningar om hållbarhet för partners eller funktionärer.
  • Konsultstöd i att ta fram policys, handlingsplan, mål eller rutiner
  • Klimatanalyser

Workshop

Ett uppskattat och vanligt förekommande koncept är att köra igång sitt arbete med en utbildning i hållbarhet vid evenemang.

Föreläsning

Greentime håller allt från kortare inspirationsföreläsningar till längre djupgående utbildningar på temat hållbarhet vid evenemang. Längd och framtoning avgör ni, vi komponerar utifrån era behov. Exempel på innehåll:

  • Trender och omvärld
  • Hur får vi kraft i hållbarhetsfrågorna?
  • Värdeskapande genom rätt kommunikation
  • Goda exempel som inspirerar

Referenser föreläsningar

”Simon är en fantastisk föreläsare som verkligen brinner för sitt ämne och bidrog med en mängd kunskap paketerad på ett lättsamt vis! Inspirerande!” / Björn Sundberg, Verksamhetschef Medeltidsveckan

”Det var riktigt kul att ha dig hos oss dessa 2 dagar Simon! Jag och våra studerande har samlat på sig massor av nya kunskaper och praktiska verktyg om olika sätt att tänka, leva och arbeta hållbart! Vi på TEC har nu ett bättre perspektiv för frågan! Vi är 90 nya Hållbarhets ambassadörer! Du är grym och mycket intressant person att lyssna och följa!” / Jean-Michel Guerin, Utbildningsledare TEC

”Tack! Det var verkligen en givande dag, och som fick igång engagemang och känsla av att vilja förändra hos flera!” / Helena Persson, Karlstads Universitet

”Det kändes enormt härligt att höra dig prata om miljö och hållbarhet på ett så naturligt och enkelt sätt. Jag hoppas verkligen att det blir helt självklart för alla, båda privatpersoner och företag att tänka i dessa banor. Så stort tack!” / Catrin, Lime AB

Kontakt
info@hallbartevenemang.se
0340 – 144 00