Seminarier

Webbkurs: Hållbarhet vid evenemang

Denna kurs riktar sig till dig som vill ha få kompetens i hållbarhetsfrågor vid evenemang. Målet med kursen är att du som deltagare ska få förståelse för hur miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor kopplas samman kring evenemang och hur du som arrangör kan agera för att skapa ett så hållbart evenemang som möjligt. Kursen avslutas med en uppföljande frågestund.

Dag 1

 • Hållbarhet – definition och trender
 • Övergripande förståelse för hållbarhet
  • De tre dimensionerna av hållbarhet,
  • Brundtland,
  • Globala målen
 • Olika arbetsmodeller och kort vad de innebär med för- och nackdelar (CSR, PPP, ISO)
 • Att engagera andra
 • Ramverket FSSD – Det naturliga steget
 • Ny teknik – ekologisk modernisering
 • Exploatering och resursanvändning
 • Cirkulär ekonomi

Dag 2:

 • Kommunikation av hållbarhet vid evenemang
 • Effekten av att tidigt kommunicera evenemangets hållbarhetsinriktning.
 • Skapa en hållbarhetsnorm kring evenemanget.
 • Aspekter i hållbarhetsarbetet:
  Jämställdhet, Tillgänglighet, Mångfald, Hälsa, Lokalt avtryck, Säkerhet och trygghet, Transparens, Leda & planera, Samarbeta, Sund ekonomi, Arbetsmiljö, Transport, Mat & dryck, Energi, Avfall, Kemikalier, Varor & tjänster, Boende
 • Greenwashing
 • Nyckelaspekter som spelar stor roll

Uppföljande frågestund: 18 sept kl 9-10

 • Anmälan: Sker via mejl till info@hallbartevenemang.se. Ange “Kurs Hållbarhet vid evenemang” och skriv namn, organisation och faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande.
 • Pris: 2500 kr ex moms /deltagare

Webinar: Om certifieringen Hållbart Evenemang

Vi kommer att gå igenom certifieringsverktyget, vägen mot certifiering och ger konkreta tips på hur det går att skapa ett hållbart evenemang. 

 • Datum: 18 juni
 • Tid: kl. 10-11
 • Plats: Online
 • Anmälan: Sker via mejl till info@hallbartevenemang.se. Ange “Seminarium om certifieringen 18 juni” och skriv namn och organisation.
 • Pris: 0 kr 

Webinar: Att skapa en hållbarhetspolicy

Hur får du ned dina värdeord i något konkret som kan leda er framåt? Vi går igenom exempel och visar hur du sätter en struktur i att få fram en värdefull hållbarhetspolicy för evenemang.

 • Datum: 26 augusti
 • Tid: kl. 10.00-12.00
 • Plats: Zoom (online)
 • Anmälan: Sker via mejl till info@hallbartevenemang.se. Ange “Seminarium Hållbarhetspolicy” och skriv namn och organisation.
 • Pris: 900 kr (kostnadsfritt för befintliga kunder)

Kontakt
info@hallbartevenemang.se
0340 – 144 00