Revisorer

Certifieringen Hållbart Evenemang drivs av Greentime men det är externa revisorer som granskar evenemangen. Det är revisorerna som godkänner och därmed ger rättigheten till logotypen “certifierat Hållbart Evenemang”

Krav på revisorer

Revisorerna har erfarenhet och kompetens i hållbarhet men också erfarenhet av evenemangsbranschen och vet vilka utmaningar som en arrangör står inför. Kraven på att bli revisor är att ha minst ett års studier av hållbarhet samt erfarenhet av evenemangsbranschen. För att bli godkänd revisor för certifieringen Hållbart Evenemang ska revisor också ha gått en revisorsutbildning av Greentime samt vara med på en granskning av ett evenemang tillsammans med en revisor.

Revisorer

Peter Reelfs, Northflash

Revisor Peter Reelfs, Nortflash

Peters främsta kompetens är att stötta destinationer och bolag inom besöksnäringen samt evenemangsarrangörer att få kraft i sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att uppnå en certifiering eller att vara ett kontinuerligt stöd. Peter är bland annat certifierad revisor till Green Destinations och Hållbart Evenemang. Dessutom utbildar Peter i hållbar turism, i hållbarhet vid evenemang och har kompetens i hållbar företagsledning och produktutveckling.

Sofie Ullström, Swedish Icons