Publicerade evenemang

I verktyget Hållbart Evenemang hittar du alla evenemang som blivit publicerade. Arrangörer bakom dessa evenemang har använt verktyget och svarat på frågor i social, ekonomisk och social hållbarhet. Totalt är det 170 noga utvalda frågor som ger ett helhetsgrepp kring evenemangets hållbarhetsarbete. Klicka på ”se svar” för att se hur deras hållbarhetsarbete ser ut.

Till verktyget – publicerade evenemang