Om oss

Om Greentime

Planeringsverktyget och certifieringen Hållbart Evenemang drivs av Greentime. Vi på Greentime vill att det ska vara enkelt och roligt med hållbarhet! Vi ser till att hjälpa, utbilda, beteendeförändra och utveckla hållbarhetsarbetet i nära dialog med våra kunder för att det ska ske en verklig skillnad. Vi hjälper enskilda företag, organisationer, evenemangsarrangörer och mötesplatser att systematiskt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Greentime startades 2014 av Simon Strandvik som vill förändra mötes- och evenemangsbranschen till att bli mer hållbar.

Varför arbeta med hållbarhet vid evenemang?

Vi ska kunna leva och må bra inom ramarna för vad vår planet klarar av. Just nu har vi stora problem men också möjligheter. Det går att göra skillnad, inte minst vid evenemang. Vi lever en tid där fokus på hållbarhet skapar nya innovationer i stort sett varje dag. Människor runt om i världen får det också allt bättre, något som Professor Rosling förmedlade på ett fantastiskt sätt.Evenemang påverkar både människor och natur genom till exempel inköp, resor och materialanvändning och här går det att påverka i rätt riktning. Evenemang kan också inspirera många till att tänka om och tänka bättre. Det kan leda till nya beteenden. Nya beteenden börjar någon upplevelse som påverkar tankarna. Nya insikter och mer hållbara idéer kan födas och förverkligas. Genom att arbeta strukturerat med hållbarhet under ett evenemang går det att skapa mervärden för deltagare, besökare och partners. Och så känns det förstås bra i magen.

De Globala Målen

Det finns många sätt att dela in hållbarhet och därtill lika många användbara metoder och verktyg. I vårt planeringsverktyg har vi valt att bryta ned hållbarhet vid evenemang i 3 delar (Organisera, Socialt, Miljö). För att sätta detta i relation till vad som händer i omvärlden har vi valt att knyta an till FN:s globala hållbarhetsmål, som togs fram hösten 2015. FN:s globala hållbarhetsmål sätter fingret på vad vi ska göra fram till 2030 och kan fungera som ett inspirerande ramverk för att förstå de stora frågorna. Samtidigt behöver de stora frågorna brytas ned till vår vardag så att de betyder något konkret. Varje aspekt i verktyget är kopplad till något av de globala hållbarhetsmålen

Stöd i hållbarhetsarbetet

Vi erbjuder stöd i olika former när du arbetar mot certifieringen om du är i behov av hjälp längs vägen. Vi erbjuder bland annat:

  • Workshops för att fokusera på rätt delar i processen
  • Föreläsningar om hållbarhet för partners eller funktionärer.
  • Konsultstöd i att ta fram policys, handlingsplan, mål eller rutiner
  • Klimatanalyser

Workshop

Ett uppskattat och vanligt förekommande koncept är att köra igång sitt arbete med verktyget tillsammans med en utbildning i både verktyget och hållbarhet vid evenemang.

Föreläsning

Greentime håller allt från kortare inspirationsföreläsningar till längre djupgående utbildningar på temat hållbarhet vid evenemang. Längd och framtoning avgör ni, vi komponerar utifrån era behov. Exempel på innehåll:

  • Trender och omvärld
  • Hur får vi kraft i hållbarhetsfrågorna?
  • Värdeskapande genom rätt kommunikation
  • Goda exempel som inspirerar

Referenser:

”Simon är en fantastisk föreläsare som verkligen brinner för sitt ämne och bidrog med en mängd kunskap paketerad på ett lättsamt vis! Inspirerande!” / Björn Sundberg, Verksamhetschef Medeltidsveckan

”Det var riktigt kul att ha dig hos oss dessa 2 dagar Simon! Jag och våra studerande har samlat på sig massor av nya kunskaper och praktiska verktyg om olika sätt att tänka, leva och arbeta hållbart! Vi på TEC har nu ett bättre perspektiv för frågan! Vi är 90 nya Hållbarhets ambassadörer! Du är grym och mycket intressant person att lyssna och följa!” / Jean-Michel Guerin, Utbildningsledare TEC

”Tack! Det var verkligen en givande dag, och som fick igång engagemang och känsla av att vilja förändra hos flera!” / Helena Persson, Karlstads Universitet

”Det kändes enormt härligt att höra dig prata om miljö och hållbarhet på ett så naturligt och enkelt sätt. Jag hoppas verkligen att det blir helt självklart för alla, båda privatpersoner och företag att tänka i dessa banor. Så stort tack!” / Catrin, Lime AB

Medarbetare

Emma Strandvik
Verksamhetsansvarig Hållbart Evenemang
emma.strandvik@greentime.se
0340 – 144 00

Simon Strandvik
Föreläsare, hållbarhetsrådgviare
Master i Miljövetenskap
simon.strandvik@greentime.se
0703591957

Kontakt
info@hallbartevenemang.se
0340 – 144 00