Om Hållbart Evenemang

Detta verktyg ger dig som evenemangsarrangör en överblick över hållbarhetens alla aspekter. Här hittar du massor av tips och idéer på vad du kan göra inom olika områden. Du kan också plocka poäng genom att svara på frågor. När du gör det kommer du systematiskt arbeta igenom alla aspekter som lägger en grund för att du ska lyckas med ett mer hållbart evenemang.


HUR FUNGERAR VERKTYGET?

Under flikarna ”Organisera”, ”Socialt” och ”Miljö” finns ett antal underliggande aspekter med tillhörande frågor som du kan besvara. Förstår du inte frågan finns alltid en hjälpruta och du kan även se hur andra har svarat. Att svara på frågorna innebär att du självutvärderar dina insatser. När du fyller i ditt svar och trycker på ”spara” tilldelas ditt evenemang poäng som visas i cirkeldiagrammet. Svarar du ”Ja,” får du poäng men du måste förklara ditt svar, svarar du ”nej” får du inga poäng. Klickar du för ”ej relevant” får du inget poäng men maxpoängen minskas. Svaret ”Till viss del” ger halva poängen.

Att få full pott är inget att eftersträva eftersom alla poäng inte är relevanta för varje evenemang. Men det gäller ju förstås att skriva hur det faktiskt ligger till eftersom du också har möjligheten att publicera dina svar. Om du väljer att publicera dina svar kommer svaren att läggas upp på Hållbart Evenemangs lista.  Verktygets frågor bygger på ISO 20121 och är utvecklat tillsammans med evenemangsarrangörer.

Vi hjälper dig!
Vi finns alltid tillgängliga för att du ska kunna använda verktyget så bra som möjligt. Har du frågor eller vill resonera om hållbarhetsfrågor finns vi alltid nära tillhands. Vi erbjuder också utbildning i verktyget och i hållbarhet vid evenemang.


VARFÖR ARBETA MED HÅLLBARHET VID EVENEMANG?

Vi ska kunna leva och må bra inom ramarna för vad vår planet klarar av. Just nu har vi stora problem men också möjligheter. Det går att göra skillnad, inte minst vid evenemang. Vi lever en tid där fokus på hållbarhet skapar nya innovationer i stort sett varje dag. Människor runt om i världen får det också allt bättre, något som Professor Rosling förmedlade på ett fantastiskt sätt.Evenemang påverkar både människor och natur genom till exempel inköp, resor och materialanvändning och här går det att påverka i rätt riktning. Evenemang kan också inspirera många till att tänka om och tänka bättre. Det kan leda till nya beteenden. Nya beteenden börjar någon upplevelse som påverkar tankarna. Nya insikter och mer hållbara idéer kan födas och förverkligas. Genom att arbeta strukturerat med hållbarhet under ett evenemang går det att skapa mervärden för deltagare, besökare och partners. Och så känns det förstås bra i magen.

GLOBALA MÅLEN

Det finns många sätt att dela in hållbarhet och därtill lika många användbara metoder och verktyg. I den här plattformen har vi valt att bryta ned hållbarhet vid evenemang i 3 delar (Organisera, Socialt, Miljö). För att sätta detta i relation till vad som händer i omvärlden har vi valt att knyta an till FN:s globala hållbarhetsmål, som togs fram hösten 2015. FN:s globala hållbarhetsmål sätter fingret på vad vi ska göra fram till 2030 och kan fungera som ett inspirerande ramverk för att förstå de stora frågorna. Samtidigt behöver de stora frågorna brytas ned till vår vardag så att de betyder något konkret. Varje aspekt i verktyget är kopplad till något av de globala hållbarhetsmålen.

Utbildning i verktyget och hållbarhet vid evenemang

Ett uppskattat och vanligt förekommande koncept är att köra igång sitt arbete med verktyget tillsammans med en utbildning i både verktyget och hållbarhet vid evenemang. Med över 100 föreläsnings- och utbildningsinsatser  i bagaget har Simon Strandvik genomfört många uppskattade insatser.

Hållbart Evenemang

Vi vill sänka barriärerna för medvetna arrangörer som vill ta ansvar för en hållbar framtid.

Kontakt
info@hallbartevenemang.se
0340 – 144 00