Kopia landningssida 15 maj 19

 

 

 

 


Certifieringen Hållbart Evenemang
är ett kvitto för evenemangsarrangörer som verkligen har gjort skillnad för sitt evenemang. För att nå certifieringen ska ett evenemang uppnå ett antal hållbarhetskrav i planeringsverktyget Hållbart Evenemang och bli reviderat av en oberoende revisor.

I planeringsverktyget är det markerat vilka frågor som är obligatoriska att uppnå för att få certifieringen. Dessutom måste evenemanget uppnå minst 50% av de poäng som går att plocka i verktyget. När arrangören känner sig nöjd med sina svar kopplas en extern revisor in som granskar svaren i planeringsverktyget. Godkänner revisorn svaren har arrangören rätt att kommunicera att evenemanget är ett certifierat Hållbart Evenemang. Platskontroll genomförs under evenemanget och därefter får arrangören ett protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag.

Nyfiken?
Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

Certifieringsprocessen

 1. Arrangören loggar in och arbetar med giltig licens i planeringsverktyget Hållbart Evenemang
 2. Arrangören svarar på frågor och ser till att uppnå de markerade obligatoriska kraven
 3. Arrangören skickar in svaren på granskning
 4. Extern revisor granskar svaren
 5. Arrangören får chans att komplettera svaren
 6. Revisorn granskar igen
 7. Evenemanget blir godkänt och arrangören meddelas (om kraven uppfylls)
 8. Evenemanget har rätt att använda logotypen certifierat Hållbart Evenemang och rätt att kommunicera att evenemanget är hållbarhetscertifierat
 9. Revisor genomför platskontroll under evenemanget
 10. Revisor skickar protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag till arrangören

Branschens kriterier
Kriterierna utgår från de Globala Målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, men bygger på en samlad erfarenhet utifrån vad som är relevant och genomförbart för aktörer i branschen. En referensgrupp bestående av olika aktörer inom den svenska evenemangsbranschen har varit med i framtagandet av kriterierna. Referensgruppens deltagare:

 • Ulrika Molin, VD Sponsrings & Event Sverige
 • Christian Boysen, grundare Våga
 • Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet
 • Aida Winnerström, Utbildningsledare Landskrona Eventkoordinator
 • Lotta Boman, VD Sigtunahöjden
 • Sofie Broomé, Tourism in Skåne
 • Emmelie Larsson, LiveGreen
 • Petra Löfås, Svenska Mässan
 • Jan Peter Bergkvist; Sleepwell
 • Kristin Lundén, Münchenbryggeriet
 • Maud Wirén, By Maud Wirén
 • Peter Reelfs, Northflash

Kriterierna har skickats på remiss till ytterligare aktörer inom besöksnäringen för förankring. Grundstrukturen i frågorna är framtagna av Greentime efter mångårigt arbete i branschen med bland annat eventbolag, evenemangsarrangören och mötesplatser.

Kriterierna berör följande aspekter:

 • Jämställdhet
 • Tillgänglighet
 • Mångfald
 • Hälsa
 • Lokalt avtryck
 • Säkerhet och trygghet
 • Transparens
 • Leda & planera
 • Samarbeta
 • Sund ekonomi
 • Arbetsmiljö
 • Kommunicera
 • Transport
 • Mat & dryck
 • Energi
 • Avfall
 • Kemikalier
 • Varor & tjänster
 • Boende

Arbeta i planeringsverktyget Hållbart Evenemang

För att uppnå certifieringen arbetar arrangören bakom evenemanget i planeringsverktyget Hållbart Evenemang. Verktyget gör det stora och komplexa hållbarhetsarbetet att bli enkelt och strukturerat! Detta interaktiva, webbaserade verktyg är till för dig som vill arrangera mer hållbara möten, konferenser, festivaler, konserter, kongresser och idrottsevenemang.

Verktyget utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör. Vi vill underlätta känslan ”det är alldeles för stort, vart ska man börja?”.

Vi tror att det går att skapa störst förändring om du som planerar evenemang förstår och vet varför varje fråga är viktig. Därför har vi valt att lägga ner mycket energi på varje frågas utformning, samt valt att dela upp rätt globalt mål och info nära tillhands vid varje fråga, allt för att underlätta för dig.

Rätt info på rätt plats
Allt kring hållbarhet vid evenemang finns samlat här, glöm ivrigt googlande efter information eller fackord. I verktyget får du hjälp och kan se hur andra arrangörer har svarat. Genom att svara på frågor i en färdig struktur kommer du att plocka poäng och inse att det komplexa blir enkelt. Poängplockningen motiverar dig att göra mer.

Strukturen visar vägen
I Hållbart Evenemang får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Du får struktur och verktyget visar dig vägen vilket gör att du sparar både tid och pengar. Samtidigt säkerställer planeringsverktyget att ditt evenemang blir mer lyckat, både för dig, för besökare och vår planet.

Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder så att de kan använda verktyget så bra som möjligt. Har du frågor eller vill resonera om hållbarhetsfrågor finns vi alltid nära tillhands.

Vill du bli kontaktad om certifieringen?
Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt!


Stöd i hållbarhetsarbetet

Vi erbjuder även stöd i olika former när du arbetar mot certifieringen om du är i behov av hjälp längs vägen. Vi erbjuder bland annat:

 • Workshops för att fokusera på rätt delar i processen
 • Föreläsningar om hållbarhet för partners eller funktionärer.
 • Konsultstöd i att ta fram policys, handlingsplan, mål eller rutiner
 • Klimatanalyser

Workshop

Ett uppskattat och vanligt förekommande koncept är att köra igång sitt arbete med verktyget tillsammans med en utbildning i både verktyget och hållbarhet vid evenemang.

Föreläsning

Greentime håller allt från kortare inspirationsföreläsningar till längre djupgående utbildningar på temat hållbarhet vid evenemang. Längd och framtoning avgör ni, vi komponerar utifrån era behov. Exempel på innehåll:

 • Trender och omvärld
 • Hur får vi kraft i hållbarhetsfrågorna?
 • Värdeskapande genom rätt kommunikation
 • Goda exempel som inspirerar

Referenser:

”Simon är en fantastisk föreläsare som verkligen brinner för sitt ämne och bidrog med en mängd kunskap paketerad på ett lättsamt vis! Inspirerande!” / Björn Sundberg, Verksamhetschef Medeltidsveckan

”Det var riktigt kul att ha dig hos oss dessa 2 dagar Simon! Jag och våra studerande har samlat på sig massor av nya kunskaper och praktiska verktyg om olika sätt att tänka, leva och arbeta hållbart! Vi på TEC har nu ett bättre perspektiv för frågan! Vi är 90 nya Hållbarhets ambassadörer! Du är grym och mycket intressant person att lyssna och följa!” / Jean-Michel Guerin, Utbildningsledare TEC

”Tack! Det var verkligen en givande dag, och som fick igång engagemang och känsla av att vilja förändra hos flera!” / Helena Persson, Karlstads Universitet

”Det kändes enormt härligt att höra dig prata om miljö och hållbarhet på ett så naturligt och enkelt sätt. Jag hoppas verkligen att det blir helt självklart för alla, båda privatpersoner och företag att tänka i dessa banor. Så stort tack!” / Catrin, Lime AB

Varför arbeta med hållbarhet vid evenemang?

Vi ska kunna leva och må bra inom ramarna för vad vår planet klarar av. Just nu har vi stora problem men också möjligheter. Det går att göra skillnad, inte minst vid evenemang. Vi lever en tid där fokus på hållbarhet skapar nya innovationer i stort sett varje dag. Människor runt om i världen får det också allt bättre, något som Professor Rosling förmedlade på ett fantastiskt sätt.Evenemang påverkar både människor och natur genom till exempel inköp, resor och materialanvändning och här går det att påverka i rätt riktning. Evenemang kan också inspirera många till att tänka om och tänka bättre. Det kan leda till nya beteenden. Nya beteenden börjar någon upplevelse som påverkar tankarna. Nya insikter och mer hållbara idéer kan födas och förverkligas. Genom att arbeta strukturerat med hållbarhet under ett evenemang går det att skapa mervärden för deltagare, besökare och partners. Och så känns det förstås bra i magen.

De Globala Målen

Det finns många sätt att dela in hållbarhet och därtill lika många användbara metoder och verktyg. I vårt planeringsverktyg har vi valt att bryta ned hållbarhet vid evenemang i 3 delar (Organisera, Socialt, Miljö). För att sätta detta i relation till vad som händer i omvärlden har vi valt att knyta an till FN:s globala hållbarhetsmål, som togs fram hösten 2015. FN:s globala hållbarhetsmål sätter fingret på vad vi ska göra fram till 2030 och kan fungera som ett inspirerande ramverk för att förstå de stora frågorna. Samtidigt behöver de stora frågorna brytas ned till vår vardag så att de betyder något konkret. Varje aspekt i verktyget är kopplad till något av de globala hållbarhetsmålen.

Om Greentime
Planeringsverktyget och certifieringen Hållbart Evenemang drivs av Greentime. Vi på Greentime vill att det ska vara enkelt och roligt med hållbarhet! Vi ser till att hjälpa, utbilda, beteendeförändra och utveckla hållbarhetsarbetet i nära dialog med våra kunder för att det ska ske en verklig skillnad. Vi hjälper enskilda företag, organisationer, evenemangsarrangörer och mötesplatser att systematiskt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Greentime startades 2014 av Simon Strandvik som vill förändra mötes- och evenemangsbranschen till att bli mer hållbar.

Medarbetare

Emma Strandvik
Verksamhetsansvarig Hållbart Evenemang
emma.strandvik@greentime.se
0340 – 144 00

Simon Strandvik
Föreläsare, hållbarhetsrådgviare
Master i Miljövetenskap
simon.strandvik@greentime.se
0703591957

Lina Lindgren
lina.lindgren@greentime.se
Eventkoordinator

Kontakt
info@hallbartevenemang.se
0340 – 144 00