Certifieringen


Certifieringen Hållbart Evenemang
är en certifiering för evenemang används främst av arrangörer som uppnåendemål. Certifieringen kan också användas av sponsorer eller andra aktörer som ett krav på arrangörer för att det ska ske en verklig förändring. Certifieringen syftar till att hylla de evenemang som verkligen har gjort skillnad. För att nå certifieringen ska ett evenemang uppnå ett antal hållbarhetskrav i planeringsverktyget Hållbart Evenemang och bli reviderat av en oberoende revisor.

I planeringsverktyget är 30 frågor markerade (O) som är obligatoriska att uppnå för att få certifieringen. Dessutom måste evenemanget uppnå minst 50% av de poäng som går att plocka i verktyget. När arrangören känner sig nöjd med sina svar kopplas en extern revisor in som granskar svaren i planeringsverktyget. Godkänner revisorn svaren har arrangören rätt att kommunicera att evenemanget är ett certifierat Hållbart Evenemang. Platskontroll genomförs under evenemanget och därefter får arrangören ett protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag.

Certifieringsprocessen

 1. Arrangören loggar in och arbetar med giltig licens i planeringsverktyget Hållbart Evenemang
 2. Arrangören svarar på frågor och ser till att uppnå de markerade obligatoriska kraven
 3. Arrangören skickar in svaren på granskning
 4. Extern revisor granskar svaren
 5. Arrangören får chans att komplettera svaren
 6. Revisorn granskar igen
 7. Evenemanget blir godkänt och arrangören meddelas (om kraven uppfylls)
 8. Evenemanget har rätt att använda logotypen certifierat Hållbart Evenemang och rätt att kommunicera att evenemanget är hållbarhetscertifierat
 9. Revisor genomför platskontroll under evenemanget
 10. Revisor skickar protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag till arrangören


Branschens kriterier

Kriterierna utgår från de Globala Målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, men bygger på en samlad erfarenhet utifrån vad som är relevant och genomförbart för aktörer i branschen. En referensgrupp bestående av olika aktörer inom den svenska evenemangsbranschen har varit med i framtagandet av kriterierna. Referensgruppens deltagare:

 • Ulrika Molin, VD Sponsrings & Event Sverige
 • Christian Boysen, grundare Våga
 • Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet
 • Aida Winnerström, Utbildningsledare Landskrona Eventkoordinator
 • Lotta Boman, VD Sigtunahöjden
 • Sofie Broomé, Tourism in Skåne
 • Emmelie Larsson, LiveGreen
 • Petra Löfås, Svenska Mässan
 • Jan Peter Bergkvist; Sleepwell
 • Kristin Lundén, Münchenbryggeriet
 • Maud Wirén, By Maud Wirén
 • Peter Reelfs, Northflash

Kriterierna har skickats på remiss till ytterligare aktörer inom besöksnäringen för förankring. Grundstrukturen i frågorna är framtagna av Greentime efter mångårigt arbete i branschen med bland annat eventbolag, evenemangsarrangören och mötesplatser.

Kriterierna berör följande aspekter:

 • Jämställdhet
 • Tillgänglighet
 • Mångfald
 • Hälsa
 • Lokalt avtryck
 • Säkerhet och trygghet
 • Transparens
 • Leda & planera
 • Samarbeta
 • Sund ekonomi
 • Arbetsmiljö
 • Kommunicera
 • Transport
 • Mat & dryck
 • Energi
 • Avfall
 • Kemikalier
 • Varor & tjänster
 • Boende

När får en arrangör rättighet att visa upp certifieringen?
Certifieringen utfärdas när den externa revisorn granskat era svar och anser att ni uppfyller de krav som branschen tagit fram. Detta görs via planeringsverktyget. Vår certifiering, likt andra märkningar/diplomeringar och certifieringar för evenemang bygger på kriterier hur arrangören planerar inför evenemanget – och den externa revisionen bygger också på hur det planeras. Då måste det t ex finnas intyg på att elen är miljömärkt, att det finns en hållbarhetspolicy, att det finns säkerhetsutrustning, första hjälpen etc. Sen sker alltid för vår certifiering en kontroll under själva evenemanget och då kan certifikatet återtas om arrangören inte följer det som planerats. Anledningen till att certifieringar och märkningar gör på detta sätt är för att själva arrangören vill visa upp sitt arbete för besökare, partners och sponsorer innan eventet. Detta gör att hållbarhetsarbetet får kraft och att budskapet vad andra kan bidra med slår igenom. Ibland kan det också vara skönt att ha något att hänvisa till när arrangören ska ställa krav på t ex utställare.

Nyfiken?
Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

Vilka krav ska uppnås?
Kontakta oss för att få en sammanställning över de obligatoriska kraven. Mejla till info@hallbartevenemang.se.

Referenser
”Vi arbetade i planeringsverktyget Hållbart Evenemang för att nå upp till certifieringen och det var väldigt inspirerande och lärorikt samt blev en omfattande checklista där vi flera gånger behövde tänka till och planera om arbetet för att uppfylla kriterierna. Verktyget hjälpte oss med att löpande utveckla planeringen med fokus på alla dimensioner av hållbarhet där revisorns roll var väldigt värdefull som bollplank. Det känns viktigt och roligt att ha uppnått detta och vi är stolta över att vi tilldelats certifieringen ”Hållbart evenemang ”
/Karl Philip Barakate, Region Skåne, regional utveckling.

”Tack Hållbart Evenemang för ett smidigt verktyg som gör att det känns lätt att göra rätt! Så många bra reflektioner och idéer som kommit upp under resans gång. Det är inte lätt men vi är ett steg närmre att bli mer hållbara som festival. Ser fram emot nästa år och nya utmaningar i hållbarhetscertifieringen. Tack också för bra pepp och coachning”
/Lisa Nauclér, Evenemangskoordinator Lerums kommun.