Certifieringen

Certifieringen Hållbart Evenemang är ett kvitto för evenemangsarrangörer som verkligen har gjort skillnad för sitt evenemang. För att nå certifieringen ska ett evenemang uppnå ett antal hållbarhetskrav och bli reviderat av en oberoende revisor.

För att uppnå certifieringen arbetar arrangören bakom evenemanget i planeringsverktyget Hållbart Evenemang. I planeringsverktyget är det markerat vilka frågor som är obligatoriska att uppnå för att få certifieringen. Dessutom måste evenemanget uppnå minst 50% av de poäng som går att plocka i verktyget. När arrangören känner sig nöjd med sina svar kopplas en extern revisor in som granskar svaren i planeringsverktyget. Godkänner revisorn svaren har arrangören rätt att kommunicera att evenemanget är ett certifierat Hållbart Evenemang. Platskontroll genomförs under evenemanget och därefter får arrangören ett protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag.

Certifieringsprocessen

1) Arrangören loggar in och arbetar med giltig licens i planeringsverktyget Hållbart Evenemang
2) Arrangören svarar på frågor och ser till att uppnå de markerade obligatoriska kraven
3) Arrangören skickar in svaren på granskning
4) Extern revisor granskar svaren
5) Arrangören får chans att komplettera svaren
6) Revisorn granskar igen
7) Evenemanget blir godkänt och arrangören meddelas (om kraven uppfylls)
8) Evenemanget har rätt att använda logotypen certifierat Hållbart Evenemang och rätt att kommunicera att evenemanget är hållbarhetscertifierat
9) Revisor genomför platskontroll under evenemanget
10) Revisor skickar protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag till arrangören

Branschens kriterier
Kriterierna utgår från de Globala Målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, men bygger på en samlad erfarenhet utifrån vad som är relevant och genomförbart för aktörer i branschen. En referensgrupp bestående av olika aktörer inom den svenska evenemangsbranschen har varit med i framtagandet av kriterierna. Referensgruppens deltagare:

Ulrika Molin, VD Sponsrings & Event Sverige
Christian Boysen, grundare Våga
Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet
Aida Winnerström, Utbildningsledare Landskrona Eventkoordinator
Lotta Boman, VD Sigtunahöjden
Sofie Broomé, Tourism in Skåne
Emmelie Larsson, LiveGreen
Petra Löfås, Svenska Mässan
Jan Peter Bergkvist; Sleepwell
Kristin Lundén, Münchenbryggeriet
Maud Wirén, By Maud Wirén
Simon Strandvik, Greentime
Peter Reelfs, Northflash

Kriterierna har skickats på remiss till ytterligare aktörer inom besöksnäringen för förankring. Grundstrukturen i frågorna är framtagna av Greentime efter mångårigt arbete i branschen med bland annat eventbolag, evenemangsarrangören och mötesplatser.