Hur kan vi hjälpa dig?

Certifieringen Hållbart Evenemang är en tredjeparts-certifiering för evenemang med miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetskriterier. För att nå certifieringen används planeringsverktyget Hållbart Evenemang och granskningen sker av en extern revisor. Längs vägen finns Greentime med som stöd.

Certifieringen Hållbart Evenemang