Hur kan vi hjälpa dig?

Vår mission är att göra evenemang hållbara. Det är det vi vill uppnå. Vi på Greentime erbjuder en process som utgår ifrån vårt planeringsverktyg där vi har inbokade avstämningar och kontinuerligt resonerar oss fram med arrangörer för att få evenemang att bli så hållbara som möjligt. Det viktiga är att arrangörer faktiskt börjar arbeta konkret med hållbarhetsfrågorna och kommer någon vart.

Genom vår process kan även certifieringen Hållbart Evenemang uppnås genom att en extern revisor kopplas in och granskar svaren i verktyget.

Certifieringen Hållbart Evenemang