Hållbart evenemang

Hållbart Evenemang gör det stora och komplexa hållbarhetsarbetet att bli enkelt och strukturerat!

Hållbart Evenemang utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör. Vi vill underlätta känslan ”det är alldeles för stort, vart ska man börja?”.

Vi tror att vi kan skapa störst förändring om du som planerar evenemang förstår och vet varför varje fråga är viktig. Därför har vi valt att lägga ner mycket energi på frågans utformning, samt valt att dela upp rätt globalt mål och info nära tillhands vid varje fråga, allt för att underlätta för dig.

 

Rätt info på rätt plats
Allt kring hållbarhet vid evenemang finns samlat här, glöm ivrigt googlande efter information eller fackord.  Du får hjälp och kan se hur andra arrangörer har svarat.

Plocka poäng
Genom att svara på frågor i en färdig struktur kommer du att plocka poäng och inse att det komplexa blir enkelt. Poängplockningen motiverar dig att göra mer.

Strukturen visar vägen
I Hållbart Evenemang får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Du får struktur och verktyget visar dig vägen vilket gör att du sparar både tid och pengar.

Hållbart Evenemang lägger en grund för att du ska lyckas med att skapa ett mer hållbart evenemang. Samtidigt säkerställer Hållbart Evenemang att ditt evenemang blir mer lyckat, både för dig, för besökare och vår planet.

Kom igång direkt!

Läs mer om hållbarhet vid evenemang

Hållbart Evenemang är ett interaktivt, webbaserat verktyg för dig som vill arrangera mer hållbara möten, konferenser, festivaler, konserter, kongresser och idrottsevenemang. Verktyget gör hållbarhet enkelt, kul och kommunikativt!

Ett verktyg för evenemangsarrangörer som vill bidra till en hållbar utveckling.