Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du vara med i omställningen till en hållbar framtid? Vi vill pusha evenemangsarrangörer att agera så hållbart som möjligt så att vi kan påskynda omställningen till en hållbar framtid.

Vi erbjuder Certifieringen Hållbart Evenemang för evenemangsarrangörer som vill säkerställa sitt hållbarhetsarbete. För att nå certifieringen ska en oberoende revisor granska hållbarhetsarbetet, både  innan (digitalt) och under evenemanget. I certifieringsprocessen används ett digitalt verktyg som ger dig struktur och stöd.

Vi erbjuder också kunskapshöjning för organisationer inom evenemangsbranschen som vill öka kunskapen och praktiskt kunna tillämpa hållbarhetsarbete kring evenemang.

Våra vänner

Våra vänner stöttar vårt arbete med att göra evenemang mer hållbara:

.