Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du vara med i omställningen till en hållbar framtid? Vi vill pusha evenemangsarrangörer att agera så hållbart som möjligt så att vi kan påskynda omställningen till en hållbar framtid. Vi ser evenemang som en möjlig plattform att förmedla viktig kunskap till besökare om hållbarhet, kunskap som de kan ta med sig hem till sin vardag och förändra sitt beteende.

Vi erbjuder Certifieringen Hållbart Evenemang för evenemangsarrangörer som vill säkerställa sitt hållbarhetsarbete. Vi erbjuder också kunskapshöjning för organisationer inom evenemangsbranschen som vill öka kunskapen och praktiskt kunna tillämpa hållbarhetsarbete kring evenemang inom sin organisation.

Seminarier & träffar

Under våren 2020 kommer vi att arrangera flertalet seminarier för att berätta om certifieringen Hållbart Evenemang. Läs mer här.