Hur kan vi hjälpa dig?

Vår vision är att alla evenemangsarrangörer agerar hållbart och därmed bidrar till att påskynda omställningen till en hållbar framtid. Vi ser nämligen evenemang som en möjlig plattform att förmedla viktig kunskap till besökare om hållbarhet, kunskap som de kan ta med sig hem till sin vardag och förändra sitt beteende.

Vi hjälper evenemangsbranschen att agera så hållbart som möjligt och vill att hållbarhet ska ses som något positivt, utvecklande och affärsdrivande.

Vi erbjuder Certifieringen Hållbart Evenemang för evenemangsarrangörer som vill säkerställa sitt hållbarhetsarbete. Vi erbjuder också kunskapshöjning för organisationer inom evenemangsbranschen som vill öka kunskapen och praktiskt kunna tillämpa hållbarhetsarbete kring evenemang inom sin organisation.